สมัครสมาชิก
กรณีมีบัญชีแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้เลย คลิ๊กที่นี
สำหรับผู้คนทั่วไป

คุณจะได้รับการบริการและได้รับสิทธิประโยชน์จากสมาชิกธุรกิจประเภท บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ร้านค้า,...

กรณีคุณให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง/หรือคุณปรับเปลียนข้อมูลตามหลักฐาน เช่น เปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนนามสกุล,...รวมทั้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ก็ตาม คุณอาจจะไม่ได้รับการบริการและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสมาชิกเจ้าของธุรกิจฯ ยกเว้นคุณยืนยันตัวตนด้วยวิธีอื่นใด